Jump to content

CONQUEROR'S BLADE

Rekrutacja

New World

Rekrutacja
Aktualności
  • Witamy na forum Royal Legion
  • CONQUEROR'S BLADE
  • New World

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/23/20 in all areas

  1. 1 point
    TOP 1 - ALLIANCE ( LeviathaN & Behemoth & SacredEmpire ) TOP 1 - HOUSE ( RoyalLegion & ShwarzeLegion & Shwarzfeder ) [PL] Mnóstwo walki, dyplomacji, organizacji, rekrutacji i nawet trochę demokracji zaowocowało tym, że stworzyliśmy to, co wielu chciałoby osiągnąć. Każdy członek House'a, zadał sobie ten trud aby osiągnąć tak wiele. Dziękujemy za duże zaangażowanie, dziękujemy za wspaniałe i aktywne społeczeństwo, dziękujemy sobie jako zarząd za podejmowane dobrych decyzji z naczelnym GenerałemCombo! Polski RoyalLegion dziękuje również za wspaniałą współpracę z RoyalLegionENG! Jesteśmy zawsze razem, a przed nami wielka bitwa ramie w ramię na sezonie III. [ENG] A lot of fights, dyplomacy, organization, recrutaion and even some democration thrown into the mix have resulted in something that many can only dream of. Each member of RoyalLegion have participated in building what we have. We would like to thank for big engagement, tons of support and very big activity to all players. We would also like to thank the council for making many great decisions and fixing fast some that were not that accurate, along with thanking GeneralCombo who was standing on top of it all! Polish RoyalLegion would like to also thank RoyalLegionENG house for great cooperation! We will be always together and in front of us there are many challenges and battles, arm-to-arm in upcoming season III. *PL *ENG
  2. 1 point
×
×
  • Create New...