Jump to content
News Ticker
Wesołych Świąt!!

Rekrutacja

CONQUEROR'S BLADE

DISCORD Rekrutacja

Regulamin Royal Legion


Recommended Posts

 
Wstęp
 
 
 
Royal Legion jest największą i najstarszą polską gildią multimmo, istniejącą nieprzerwanie już 20 lat. Naszą społeczność cechuje duże zróżnicowanie pod względem stylu gry, stażu w gildii, poglądów, które od zawsze czyniło nas unikalnymi, ponieważ każdy mógł tu odnaleźć coś dla siebie.  Wszyscy razem tworzymy gildię i mamy jeden, wspólny cel. Aby ułatwić funkcjonowanie zarówno nowych jak i starych użytkowników Royal Legion oparty został o szereg zasad, wobec których każdy członek gildii jest równy. 
 
 
 
OGÓLNE ZASADY
 
1. Royal Legion jest gildią autorytarną, wszelkie decyzje podejmowane są przez trzech liderów: Rycerz, Szejm i Drahen.
 
2. Royal Legion to gildia multigamingowa, co oznacza jej obecność w różnych tytułach. O tym, czy powstanie sekcja RL w danej pozycji decydują liderzy gildii.
 
3. Royal Legion to gildia polskojęzyczna, co nie wyklucza funkcjonowania sekcji o charakterze międzynarodowym.
 
4. Każdy gildiowicz zobowiązany jest do poszanowania innych graczy oraz zachowania kultury osobistej.
 
5. Każdy gildiowicz powinien godnie reprezentować gildię i nie narażać na szwank jej wizerunku.
 
6. Zabrania się publikowania oraz wyrażania treści przyjętych za obraźliwe.
 
7. Do gildii przyjmowane są osoby wyłącznie pełnoletnie.
 
8. Obowiązują zasady gry fair play.
 
9. Zalecana jest aktywność in-game oraz korzystanie z komunikatora TS (obecnie Discord).
 
10. Zabrania się łamania reguł gry poprzez wszelkiego rodzaju hacki, boty, cheaty, czy bugi, które  uznane są jako zabronione.
 
11. W wyjątkowych przypadkach, których nie obejmuje regulamin sprawy mogą być rozwiązywane indywidualnie.
 
12. Bossowie RL mają prawo dokonać zmian w regulaminie. 
 
 
 
SEKCJE
 
1. Decyzję o powstaniu sekcji podejmują liderzy gildii.
 
2. Liderzy gildii tworzą sekcje  na czele z liderem wybranym do prowadzenia określonej pozycji w ramach Royal Legion.
 
3. Sekcja zobowiązana jest do używania nazwy Royal Legion, co tym samym stanowi o jej oficjalnej części gildii.
 
4. Liderzy gildii Royal Legion mają prawo i obowiązek reagowania wobec sekcji wówczas, kiedy jej działania wykraczają poza obszar danej gry i w sposób znaczący wpływają na wizerunek, oraz kształt gildii.
 
5. Lider sekcji ma prawo sam dokonać wyboru kadry zarządzającej, w tym oficerskiej. Określa profil sekcji i sposób rekrutacji oraz w sposób autonomiczny prowadzi oddział.

6. Osoby należące do gildii, ale nie należące do sekcji w danym tytule tracą część uprawnień na forum i TS3 w stopniu zależnym od decyzji lidera sekcji (w działach i na kanałach poświęconych danej sekcji - w przypadku discorda otrzymują rangę RL Honored). 

7. Lider sekcji w ciągu dwóch miesięcy od uruchomienia oddziału zobowiązany jest do wskazania swojego zastępcy, tak by uniknąć problemów wynikających z ewentualnej absencji jego samego.
 
 
 
FORUM  
 
1. Za nadzorowanie całości forum odpowiadają liderzy gildii, poszczególne sekcje mogą być dodatkowo moderowane przez oficerów/liderów sekcji do tego wyznaczonych.
 
2. Prowokacyjne posty i tematy będą zamykane/usuwane, a autorzy będą otrzymywać ostrzeżenia.
 
3. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści umieszczanych na naszym forum bez zgody zarządu gildii.
 
4. Posty nie mogą zawierać treści naruszających regulamin gildii.
 
5. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.
 
 
 
Discord/TS3:
 
1. Oficjalnym komunikatorem gildiowym jest Discord – royallegion
 
2. Zabrania się publikowania w linkach, awatarach i opisach kanałów treści niezgodnych z regulaminem naszej gildii,  oraz zasadami przyjętymi przez liderów sekcji.
 
3. Za porządek na Discord/TS3 odpowiada trzech administratorów (Rycerz, Drahen, Redd).
 
4. Dodatkowe uprawnienia otrzymywać będą przywódcy aktywnych sekcji na czas ich funkcjonowania.
 
4. Statusy na TS3 i Discord są nadawane na podstawie rang z forum i mogą zostać odebrane przez jednego z trzech administratorów, oraz przez lidera sekcji, w której dana osoba gra.
 
 
 
STATUSY (wersja RL 3.0)
 
1. Statusy w gildii Royal Legion:
 
RL BOSS: status aktualnych, autorytarnych liderów gildii Royal Legion.
 
RL Honored: status dla aktywnych i zasłużonych członków gildii, których uprawnienia do przeglądania forum i Discorda zostały ograniczone o działy poświęcone danej sekcji, w której nie grają. Właściwe rangi Memberów i Weteranów na Discordzie zostaną przywrócone automatycznie po zamknięciu sekcji.
 
RL Team:  status dla zasłużonych, doświadczonych i wciąż aktywnych członków gildii, którzy posiadali/posiadają rangi liderów sekcji, oficerów, moderatorów, administratorów i nadal aktywnie biorą udział w życiu gildii dbając o jej wizerunek i reprezentując ją niezależnie od okoliczności, przyznawany i odbierany jest wyłącznie przez BOSSów według  ich subiektywnej opinii. 
 
RL Member Veteran:  status dla weteranów naszej gildii (wcześniej te funkcję pełnił RL Team), osób które są z nami nieprzerwanie od lat, biorąc aktywny (często również organizacyjny) udział w życiu naszej gildii na różnych etapach jej istnienia, zaufana ekipa. 
 
RL Member: status dla sprawdzonych członków naszej gildii, którzy grali z nami w co najmniej dwa tytuły i są w gildii dłużej niż okres 6 miesięcy. Przyznawany jest przez BOSSów na podstawie opinii lidera sekcji, w której dany rekrut został przyjęty.
 
RL Recruit: status przyznawany jest przez Lidera Sekcji po przejściu procesu rekrutacji, odpowiadającemu zasadom danej sekcji. Status pozwala na dostęp i korzystanie z forum Royal Legion, oraz z komunikatora Teamspeak 3/Discord.
 
RL Friend: status przyznawany osobom nie należącym do gildii Royal Legion, za które odpowiedzialni są zapraszający. Osoby z takim statusem mają dostęp wyłącznie do TS3/Discord i obowiązują je wszystkie zasady. 
 
RL Inactive: członkowie gildii nieaktywni dłużej niż 6 miesięcy. 
 
 
 
2. Status gildiowicza określany jest nie tylko poprzez staż w naszych szeregach, ale także poprzez aktywność i subiektywną ocenę liderów sekcji, oraz gildii wobec jego zachowania.
 
3. Regulamin gildii obejmuje w takim samym zakresie wszystkich gildiowiczów. Bossowie zastrzegają sobie możliwość degradowania rang członków gildii, w przypadku gdy nie było  możliwości zastosowania tzw. "drugiej szansy". 
 
4. Gildiowicze nieaktywni dłużej niż przez okres 6 miesięcy automatycznie otrzymują rangę „RL Inactive".
 
5. Podania byłych gildiowiczów, którzy utracili status przed dniem 1 października 2015 roku z przyczyn niezwiązanych z łamaniem zasad będą rozpatrywane indywidualnie przez BOSSów.
 
 
 
 
 
Sprawy wynikające z regulaminu będą wprowadzane sukcesywnie w ramach naszej gildii.
1847836.png
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...