Jump to content
News Ticker
Wesołych Świąt!!

Rekrutacja

CONQUEROR'S BLADE

DISCORD Rekrutacja

Royal Legion


Recommended Posts

Zdecydowałem się na objaśnienie czegoś co jest oczywiste dla starych członków gildii. Nigdy nie pisaliśmy regulaminu gdyż każdy znał jego nie pisane prawa. Spróbuje Wam w ten sposób wyjaśnic czym jest Royal Legion i w jaki sposób działa cały system.

Royal Legion

I. Struktura

Struktury gildii są ściśle powiązane z forum. Wszelka kariera w gildii określona jest właśnie statusem na forum dlatego warto, robiąc kariere w RL, udzielac się aktywnie w dyskusjach. Ranga określa jak bardzo dana osoba przyczyniła się do sukscesu gildii, jak bardzo jest zaangażowana i lojalna oraz jak długo związana jest z naszą społecznocią.

Struktura wygląda tak :

Big Boss

Szef wszystkich szefów, koordynuje działania gildii jako całości i wyznacza kierunek danego oddziału. Stanowisko nie osiągalne dla zwykłego śmiertelnika. Zdjąc ze stanowiska można tylko poprzez specjalne głosowanie RLT+ w kantynie oficerskiej.

Boss

Vice szef wszystkich szefów, koordynuje działania gildii jako całości i wyznacza kierunek danego oddziału. Stanowisko osiągalne tylko dla RLT+. Zdymisjować jak i powołać może tylko Big Boss.

RLT+

Oficerowie gildii, stanowisko dostępne dla bardzo nielicznej grupy ludzi najbardziej zaangażowanej, poprzedzonej wieloletnim stażem w gildii.

RLT

Weterani gildii, osoby sprawdzone i pasujące w 100% profilowi gildii. By zostać RLT wymagana jest duża aktywność na forum, staz w gildii ( minimum 1 rok ) jak i duże poparcie innych członków gildii ze statusem RLT. Co jakiś czas zbierana jest lista osób i jesli uzyskają większą ich część, zostają awansowani. Statusem przejściowym jest status RLM.

RLT mają prawo głosu w znaczących sprawach gildii oraz różne przywileje na forum, komunikatorze i w grze w postaci :

- dostepu do ukrytych części forum

- dostępu do specjalnych opcji na TSie ( np. możliwość voice activation )

- prawo głosu

- pierwszeA„stwo udziału w eventach

- inne

Moderator XXX

Leader wydziału danej gry. Przed premierą wybierany poprzez specjalne głosowanie. Leaderem wydziału w pierwszej kolejności musi być osoba ze statusem RLT. Głosować mogą członkowie od statusu RLM. Leader wydziału sam wybiera sobie wspomagającą go oficerke. Po stracie aktywności danego leadera wydziału ten ma obowiązek mianować innego wedle własnego uznania przy czym osoba mianowana nie musi miec już wymogu dotyczącego statusu w gildii. Jeżeli leaderem wydziału z drugiej kadencji zostaje osoba ze statusem RLR zyskuje ona prawa i przywileje na czas sprawowania stanowiska oraz specjalne prawa moderatora na forum i komunikatorze.

Leader wydziału ma całkowitą władze nad wydziałem z wyjątkiem :

- wyrzucania ludzi z wydziału ze statusem RLM+ bez wcześniejszej konsultacji z Big Bossem lub Bossem ( poprzez forum bądó TS )

- banowania osób na TSie bez znaczącego powodu

Leader wydziału może być usunięty ze stanowiska w sytuacjach gdy :

- ogół ludzi jest nie zadowolonych z kierunku działaA„ leadera ( głosowanie na forum )

- naraził gildie na złą opinie

- Konultacja Big Bossa z oficerami gildii

- inne

RLM

Pretendent do RLT. Osoba wyróżniona z tłumu mające realne szanse na wejście do core gildii. RLM może zostać każdy rekrut, którego zgłosi leader oddziału bądó RLT do specjalnego głosowania i uzyska minimum 10 głosów od RLT. Warto więc być aktywnym jak i trzymać kontakt z osobami z RLT.

RLM ma przywileje w postaci :

- dostepu do działu Royal Legion

- większe uprawnienia na TSie

- prawo głosu wyboru leadera oddziału

- pierwszeA„stwo udziału w eventach

- inne

RLR

Rekrut. Osoba która albo jest nowa, albo nie angazuje sie zbytnio w sprawy gildii lub nie spełniła jakiś warunków by zostac awansowanym. Ranga rekruta jest najniższa rangą w gildii.

II. Proces powstawania oddziału

1. Zainteresowanie ogółu nowym tytułem

2. Powstanie tematu na forum

3. Gdy produkcja wchodzi w faze zamkniętej bety, próba dostania się do niej, podział kontami dla wtajemniczonych.

4. Ustawienie przez kadre gildiową odpowiednich kanałów

5. Powstanie działu BETA dostępnego tylko dla RLM+

6. Produkcja wchodząca w faze otwartej bety, rozbudowa działu, dział beta zostaje udostępniony dla RLR+

7. Rozpisanie wyborów na leadera wydziału w specjalnym dziale. Prawo głosu od RLM w wzwyż. Kandydat musi mieć range przynajmniej RLT.

8. Działania marketingowe na zewnętrznych forach prowadzone sa przez kadre RL.

9. Leader wydziału określa profil gildii i wybiera sobie oficerów. Wedle swojego uznania.

Rodzaje profilu :

- Hardcore

( w przypadku określenia przez leadera tej opcji, gildia rozpisuje drugie wybory na leadera sekcji family- raiding. Leader oddziału hardcore ma pierwszeA„stwo do wyboru składu z rekrutacji oczywiście musi być ona zgodna z wolą osoby rekrutowanej )

- Family Raiding

( główny profil gildii - zarówno casual jak i hardcore z zagwarantowaną zabawą i eventami dla wszystkich, próbą rotacji na rajdach, eventach w miłej atmosferze bez ciśnienia )

- Casual

( w przypadku określenia przez leadera tej opcji, kadra RL stara się znaleć odpowiednią osobe na stanowisko Hardcore drugiego oddziału. Jeśli wystapi brak kandydatów, gildia zostaje tylko w wersji casual )

10. Odbywa się wiążące głosowanie RLT w sprawie wyboru typu serwera / frakcji

11. Leader wydziału wybiera serwer docelowy kierując sie ogólnym wyborem typu serwera / frakcji . Próbuje nawiązać kontakt z innymi gildiami, pozyskuje na własną ręke informacje by wybór był trafny. Kadra RL zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji jeśli leader oddziału nie odrobił dobrze pracy domowej a jego wybór serwera skazuje oddział na szybką zagłade.

12. Po stracie aktywności leader oddziału zobowiązany jest do przekazania władzy wedle własnego uznania.

13. Gdy jeden z oddziałów popada w kryzys wyrazony ilością osób online ( w przypadku gdy w grze istnieja 2 oddziały) leader oddziału z mniejsza ilością graczy online ma obowiązek zmergować się z drugim oddziałem i działać zgodnie z jego profilem. Rangi zostają wytyczone wedle życzenia leadera do którego oddział przyłączono )

III. Utrata statusu i praw w gildii

LEADER GILDII

- Usuniety ze stanowiska może być tylko poprzez specjalne głosowanie w kantynie oficerskiej poprzez przewage głosów za. Może też samodzielnie zrzec się funkcji przekazując funkcje osobie ze statusem RLT.

OFICER GILDII

- Usunąć ze stanowiska może tylko leader gildii na własną prośbe bądó gdy zostanie wykryte jakies szkodliwe działanie danego oficera.

- Usunąć z wydziału może każdy leader wydziału jeśli osoba nie dostosowuje się do praw panujących w wydziale. Leader wydziału zobowiązany jest napisać specjalną notke informującą o zdarzeniu na forum gildii. Oficer nie traci jednak praw w gildii chyba, że specjalna rada / leader gildii tak stwierdzą.

- W przypadku opuszczenia wydziału gildii w danej grze i przejścia do innej gildii bez uzyskania zgody leadera wydziału, oficer gildii zostaje na stałe zdegradowany do rangi rekruta ( po odnotowaniu faktu przez rade gildii ) chyba, że istnieją przesłanki łagodzące. Odzyskac range może tylko wtedy gdy uzyska przeważającą ilość głosów od RLT w specjalnym głosowaniu.

- W przypadku zgody leadera wydziału nie ponosi się żadnych konsekwencji zmiany gildii.

RLT

- Usunąć z wydziału może każdy leader wydziału jeśli osoba nie dostosowuje się do praw panujących w wydziale. Leader wydziału zobowiązany jest napisać specjalną notke informującą o zdarzeniu na forum gildiiRLT nie traci swoich praw w gildii chyba, że istnieje doraóne naruszenie zasad panujących w wydziale. Następuje wtedy dyskusja między radą a leaderem wydziału, która w przypadku niejednomyślności koA„czy się głosowaniem, które decyduje o ewentualnym zmniejszeniu rangi. Range odzyskać można tylko poprzez specjalne głosowanie z przeważającą ilością głosów od RLM+

- W przypadku opuszczenia wydziału gildii w danej grze i przejścia do innej gildii bez uzyskania zgody leadera wydziału, osoba zostaje pernamentnie zdegradowana do rangi rekruta, chyba że istnieją przesłanki łagodzące.

- W przypadku zgody leadera wydziału nie ponosi się żadnych konsekwencji zmiany gildii.

RLM

- Usunąć z wydziału może każdy leader wydziału jeśli osoba nie dostosowuje się do praw panujących w wydziale. Leader wydziału zobowiązany jest napisać specjalną notke informującą o zdarzeniu na forum gildii. RLT nie traci swoich praw w gildii chyba, że istnieje doraóne naruszenie zasad panujących w wydziale. Następuje wtedy dyskusja między radą a leaderem wydziału, która w przypadku niejednomyślności koA„czy się głosowaniem, które decyduje o ewentualnym zmniejszeniu rangi. Range odzyskać można uzyskując 10 głosów od RLM+ w specjalnym głosowaniu.

- W przypadku opuszczenia wydziału gildii w danej grze i przejścia do innej gildii bez uzyskania zgody leadera wydziału, osoba zostaje pernamentnie zdegradowana do rangi rekruta, chyba że istnieją przesłanki łagodzące.

- W przypadku zgody leadera wydziału nie ponosi się żadnych konsekwencji zmiany gildii.

RLR

- Usunąć w wydziału może każdy leader wydziału bez żadnych wyjaśnieA„ w każdym momencie wedle własnego uznania.

- Osoba z RLR może zmienić gildie kiedy chce i jeśli rozstała się z wydziałem w pełnej kulturze, status w gildii ( na forum) nie zosaje jej zabrany

- Status RLR można stracic tylko w przypadku gdy osoba zostaje wyrzucona z gildii za złe zachowanie, ban, czy inne sprawy wedle woli osób przełożonych.

ALTY

Royal Legion dopuszcza granie altami w innych gildiach jeżeli jest to faktyczny alt. Jeśli ilość czasu spędzonego na alcie jest większa niż na głównej postaci to alt staje się mainem ( wedle oceny leadera wydziału) i jest on zobowiązany do przyłączenia się do gildii Royal Legion pod rygorem powyższych sankcji.

To be continued...

Zamknięcie danego wydziału....

Active :

__________________________________________

RETIRED\ Eagleeyes

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

no to rychło w czas, bo jakby nie było pewne rzeczy nie były czy nie są przestrzegane względem tego co opisano powyżej. Pomijam fakt, iż kiedyś .. od 3 lat aż do teraz .. mówiono mi, ze ranga forumowa nie jest powiązana ściśle z grą, bo jak pogodzić fakt iż np. niektórzy awansowani są w danych grach, a niektórzy specjalnie - like me - i teraz pytanie, jeśli rezygnuje się z danej gry lub gram ale na innym servie "bo xxx" to jakie są tego konsekwencje, czy w takim wypadku rangi na forum są ściśle powiązane z tytułem/grą czy z całością zespołu jaki tworzą ludzie w RL, bo jeśli to od gier zależy to rangi na forum powinny być całkiem inne.. już nie będę się czepaiał tego, że na awans rangi powinien mieć wpływ tylko Big Boss i Boss oraz RLT zarządzający wydziałem/gra w dana grę z kandydatem, bo jak reszta RLT ma oddać głos jak np. kompletnie nie znają człowieka - nie grają w dany tytuł - bo posty to nie wszystko, liczy się też zaangażowanie w życie gildiowe etc.

sorrki, że tak edytuje ale co chwila przychodzi mi coś do głowy..

tak analizuje powyższy tekst i coraz więcej pytaA„ mi się w głowie przewija...

Po ktrótkim spotkaniu w WARKu miałem przerwę aż do Aiona, za czasów Aiona zostałem awansowany specjalnie, zanim to nastąpiło wyszedłem z gildii z powódek osobistych powróciłem gdy wydziałem zajęły się inne osoby, w tym czasie straciłem RL Rekrtua - z racji opuszczenia gildii w Aionie - nie otrzymywałem bana na TSie - po zakoA„czeniu gry w Aiona nie uczestniczyłem w żadnej innej grze prowadzonej przez RL aż do czasów bety WOT'a - gdzie defakto gildii nie było - Jako członek RL ze statusem RLM byłem nieaktywny aż do czasu Rifta.

Teraz pytanie odnośnie ostatnich zajść jak i całej sytuacji -dziwnej co najmniej dla mnie- załóżmy, że opuszczam wydział RL grający w RIFT'a.. np transfery serwerowe i jednak chce przeskoczyć na serwer pve albo inne okoliczności.. jednakże dalej gram pod sztandarem RL w innej odsłonie jak np. WOT co się dzieje ze statusem i forum. Range otrzymałem podczas gry w Aiona, w Rifcie można by powiedzieć, że jak rekrut... w WoTa gram pod szyldem RL w wolnej chwili, można powiedzieć jak Rekrut.. jak ma się przeszłość danego gracza -tj. moja-, aktywność etc etc do obecnych stanów rzeczy.

Jeśli sprawdziłby się mój scenariusz, cofnięta ranga do RLR utrzymany tylko TS sprawdzi się to co myślę, że rangi powinny być nadawane osobno - FORUM/Społeczność Gildii oraz osobno na dane GRY - czyli np. Member gildii ale rekrut w danej grze etc etc. Jeśli jednak jest inaczej i rangi gra+forum jest mocniej powiązane, to degradacje i sankcje powinny być tylko i wyłącznie jako kara .. za:

np.

- działanie na szkodę gidlii,

- oczernianie członków liderów gildii w danej grze i/lub forum...

etc etc

Natomiast wybór gry, strony, serwera i stylu gry powinien być fromą dowolną dla każdego gracza, pomimo iż przynależy on do społeczności, jeśli nie działa na szkodę - nie szpieguje, nie przekazuje tajnych informacji etc etc - innym, nie powinno się go karać na wybór bo np. gildia chce iść pvp a dany gracz chce pve itp.

Moim zdaniem w/w punkty są już zreformowane i różnią się znacznie od tego co 3 lata temu w grudniu mi przekazywano, różnią się od tego za czasów Aiona i różnią się od tego z czym RL wchodziło do RIFT'a. Jakby nie było, prawo nie działa wstecz.

Inna sprawa, ktoś gdzieś grał w jakąś grę, otrzymał status RLM, teraz pytanie dlaczego ta osoba ma mieć pierwszeA„stwo w eventach gildiowych w całkiem nowym wydziale. Moim zdaniem sam status RLM nie powinien upoważniać do takich rzeczy, gdzie wszystko zaczyna się od nowa, na takie przywileje każdy z nas musi sobie zapracować niezależnie od tego czy jest to RLR czy RLM czy RLT.

Może skoA„czy się łapanka i będzie konkretniejsza selekcja przyjmowanych ludzi do danych wydziałów a nie jak leci.

Edited by Dreed

6089f4d53720310f.png 016f34e0b6f2f780.png

Najlepsze teksty BF3:

"Granat wam w dupę cwele" - TDM

Link to comment
Share on other sites

gdzies to kiedys podawalem:

oto jedeno z mozliwych rozwiazan Twojego "zmartwienia" Dreed.

ranga na forum winna być ściśle powiazana z ogolem udzielania sie w zyciu gildii. Jednakze aby wyeliminowac sytuacje gdzie ktos posiadajacy na forum range RLM czy nawet RLT winno sie wprowadzic tzw grupy (co zreszta kiedys bylo) gdzie kazdy czlonek gildii niezaleznie od jego rangi na forum jest przydzielony dodatkowo do poszczegolnych grup. I tak oto np osoba RLT nie grajaca aktywnie (lub grajaca lecz z takich czy innych pobudek poza RL) np w "Dorwij Dziada" ma ograniczony dostep do czesci forum dotyczacej "Dorwij Dziada". Rank na forum jednak nadal ma taki jaki mial. Co wiecej nie ma rowniez problemu aby taki widzial co sie dzieje w danych dzialach lecz nie mogl tam nic pisac. Engine naszego forum (ze tak to ujme) jak najbardziej pozwala na cos takiego. Niestety do dnia dzisiejszego pomimo moich licznych prosb, grozb, blagan i placzy nigdy nie zostalo to wprowadzone a tlumaczone bylo krotkim - za duzo roboty.

Teraz jak to sie mawia - nie moj cyrk - nie moje malpy.

Pozdrawiam - Vill.

Edited by Vill

"jutro też jest dzisiaj....tyle że jutro"

------on duty------

ArcheAge - Villu , Sinsiew

------Retired------

SWOTR IMP: Villma, Argild REB: Vill`ota

Rift - Villemo, Villma, Villcos, Vill, Mul

EQ2 - Villma Vilemo Sinsiew Shira Paulinka Singrid Argild Villemek Villcor Villotu Villcos Villkolak Villsonia

FreeRealms - Villma Thunderstorm

POTBS - Villma Thunderstorm

WoT - Vill

FE - Villma Thunderstorm, Villsonia Thunderstorm, Villson Thunderstorm, Villcor Thunderstorm

AION - Villma, Villsonia, Villson

SWG - Villma Villme Villmo Villmy Vill'cor Vill'otu Villko Villhelm Vaska Paulinka

WAR - Villma Paulinka Tangel Martha Kundel Villcor Villhelmek

Van - Paulinka Villma

AoC - Villma Villmo Singrid

Lotr - Villma Villson

Lol - Villotu

WoT - Vill

AA - [RL]Vill [RL]Villson

---------------------

na TSie - Vill

Vill the Crazy One, exRaidleader of Royal Legion, exLider of Royal Legion Academy, exDKP officer. Son of Tatuncio, younger bro of Agania, older bro of Pawka 

Link to comment
Share on other sites

Wszytko dopisze w miare czasu bo tego jest sporo. Co do twojej sytuacji dreed.

Pamiętam Cie w aionie jak zostałes wywalony i przeszedłeś do IN bodajże. Nie chciałeś płacić obowiązkowych składek i po 3 upomnieniu zostałeś usunięty - powiedziałeś, że płacić na gildie nie będziesz. Póóniej " zmądrzałeś" po jakimś czasie wróciłeś a nawet zyskałeś sobie awans dzięki dużej aktywności na forum i integrowaniu się z gildią. Co do sytuacji gdzie osoba opuszcza gildie dla innej to sytuacja jest jednoznaczna - ktoś z oficerki się dowie - dymisja bądó ban, ktos się nie dowie - ujdzie Ci to płazem. Co do preferencji serwera nie ma takich wymogów. Skoro chcesz grac PvE a oddział znajduje się na PvP a otrzymasz zgode leadera oddziału - droga wolna. Bez zgody - dymisja, ban, sól, siarka i pieprz wszystkich miejsc które dotykałeś. Całą zasade opisze w póóniejszym czasie.

@ Vill - nawet nie wyobrażasz sobie ile to jest roboty przy tak dużej gildii.

Active :

__________________________________________

RETIRED\ Eagleeyes

Link to comment
Share on other sites

@ Vill - nawet nie wyobrażasz sobie ile to jest roboty przy tak dużej gildii./quote]

Tylko na poczatku. Pozniej jak najbardziej do ogarniecia. Jednakże kolejny raz nie dam sie sprowokowac do zbednej dyskusji bo kierunek jest jeden: kto, gdzie jakie fora prowadzil/prowadzi, kto, co, jak i po co robil - czytaj - strata czasu. Swoje w temacie rankow juz nie raz napisalem i dlatego meritum posta powyzszego podtrzymuje. Z przyjemnoscia jednak poczekam i zobacze co wymyslicie :).

Pozdrawiam

Edited by Vill

"jutro też jest dzisiaj....tyle że jutro"

------on duty------

ArcheAge - Villu , Sinsiew

------Retired------

SWOTR IMP: Villma, Argild REB: Vill`ota

Rift - Villemo, Villma, Villcos, Vill, Mul

EQ2 - Villma Vilemo Sinsiew Shira Paulinka Singrid Argild Villemek Villcor Villotu Villcos Villkolak Villsonia

FreeRealms - Villma Thunderstorm

POTBS - Villma Thunderstorm

WoT - Vill

FE - Villma Thunderstorm, Villsonia Thunderstorm, Villson Thunderstorm, Villcor Thunderstorm

AION - Villma, Villsonia, Villson

SWG - Villma Villme Villmo Villmy Vill'cor Vill'otu Villko Villhelm Vaska Paulinka

WAR - Villma Paulinka Tangel Martha Kundel Villcor Villhelmek

Van - Paulinka Villma

AoC - Villma Villmo Singrid

Lotr - Villma Villson

Lol - Villotu

WoT - Vill

AA - [RL]Vill [RL]Villson

---------------------

na TSie - Vill

Vill the Crazy One, exRaidleader of Royal Legion, exLider of Royal Legion Academy, exDKP officer. Son of Tatuncio, younger bro of Agania, older bro of Pawka 

Link to comment
Share on other sites

sytuacji z Aiona nie będę opisywał, bo jak napisałem były to powody osobiste. Jednakże jak napisałeś zostałem wywalony, więc degradacja karna jak najbardziej, a nie ważne jakim sposobem swoje osiągnąłem i dopiero o pewnym czasie gildia w Aionie była gildia a nie zlepkiem grupek.

O wiele bardziej przychylam się do rozwiązania Villa.. gra forum grupa społeczność.. ucięcie wglądu do ważniejszych działów ale utrzymanie stosunków z graczem, bez banowania, bez degradacji z wysokich stanowisk czy niskich.

Inaczej zaczniemy zapominać, że gramy w gry, które mają nieść fun przy odrobinie obowiązku i dyscypliny a nie odwrotnie i mam nadzieję że nie będziemy bawić się w politykę i ślepo brnąc w słowa "nie jesteś z nami to jesteś przeciwko nam". Czasy komuny mamy za sobą -- przynajmniej tak mi mówią.

Odnośnie podziału pvp i pve nie koniecznie musi być to serwer, może być to sama polityka gildii.. np. nacisk na pvp a brak rozwiniętego pve i na odwrót, takie rozwiązania nie muszą wszystkim pasować, a jednocześnie nie można zmuszać kogoś by wywalał swoje własne pieniądze na grę która ni jak nie będzie sprawiała mu przyjemności.. a jednocześnie szantażować sankcjami typu BAN na TSie czy degradacje.

@eaglu za mało mnie znasz by wiedzieć takie rzeczy, na razie jedyne co biorę to za każdym razem cięgi na plecy za rzeczy które w póóniejszym etapie okazują się dobrym rozwiązaniem, nie wszystkie ale niektóre... jak w Aionie tak i w Rifcie.. gdyby mi nie zależało dawno by mnie tu nie było i podzieliłbym los innych którzy poszli gdzieś gdzie mogą robić to na co się w tej grze nastawili i pomimo iż nigdy nie działałem w żadnym zarządzie, nie piastowałem konkretniejszego stanowiska i nigdy do tego nie dążyłem... ze swoich "ścian tekstów" forumowych, czy PMów w grze z ludómi mógłbym wypunktować niektóre rozwiązania wykorzystane w póóniejszych odbudowach.

Odnośnie skrzywionego wyobrażenia to mógłbyś to napisać tym wszystkim którzy od miesiąca dramy podnoszą w grze, do ludzi którzy ni jak nie stosowali się do zasad postanowionych przez tamtejszy zarząd - jak np. grupa raidowa. A co do dawania... to niestety ale wszystkie osoby, które posłałeś na banicje były osobami które sprawiły, że RL jest na pozycji serwerowej na jakiej się znajduje, jakby nie było to te osoby wypracowały jakąś tam markę gildiową na serwerze, oni oddali swoją ciężką prace a wzięli bany, degradacje, oszczerstwa innych graczy i olewkę ze strony zarządu przy chęci rozwijania gildii. Zostali nagrodzeni za swoją lojalność, oddanie i pomoc.

Edited by Dreed

6089f4d53720310f.png 016f34e0b6f2f780.png

Najlepsze teksty BF3:

"Granat wam w dupę cwele" - TDM

Link to comment
Share on other sites

Vill, udowodnie Ci ze sie mylisz jak spotkamy sie na tsie

Dreed masz bardzo ale to bardzo skrzywione wyobrazenie o gildii. Albo sie to wyprostuje i bedzie z Ciebie cos, albo skonczysz jak cma zmierzajaca w ognisko. Wydaje mi sie, ze nie ogarniasz ( moze grales w gry solo albo bez zadnych wieziw roznych gildiach z nastawieniem na branie) podstawowych zasad moralnych gidlii. Gildia to nie instytucja z ktorej tylko bierzesz ( forum, tsa, zaplecze ludzi) ale tez musisz cos od siebie dawac (np. Lojalnosc, pomoc kolegom etc.) Inaczej predzej czy pozniej odpadniesz.

Active :

__________________________________________

RETIRED\ Eagleeyes

Link to comment
Share on other sites

Boziu - i tka sie dajecie Eaglowi produkowac? Wreszcie moze poczuc sie potrzebny? fujj!

Eagle - masz strasznei stereotypowy i przestarzaly sposob prowadzenia dynamicznej gildii IMO.

Dookresl w takim razie czy my dalej jestesmy Multigaming? Bo ja nie rozumiem - co ma gra do forum? Forum prowadzimy 5 lat, a kazda gre (procz czolgow, ale one sa samozarzadzalne póki co) maxymalnie 3 miesiace aktywnie, a potem w podgrupach.

Jezeli w takim razie "pokarałes" innych za odejscia i usunales im statusy, to usun i sobie i calej reszcie! C`mon - chcesz zarzadzac 1000 osob, a nie 40 jak w wiekszosci chcielismy to znajdz na to jakis sposob,a nie hurtowe "ciach" - ale odczep sie o statusow forumowych. Widze ze Rift wami rzadzi - trudno - gra porazka - ale w milym gronie poczekajmy do tej waszej Tery - juz zaznaczam ze beze mnie - ja bede dalej gral w rifta! :)

I odczep sie od Dreedzika - "V kolumna" potrzebna, by czasem "oficerstwo" w dupe kopnac. Zasygnalizowal ze jest zle i ja go rozumiem.

OBECNIE!

Pablocki.png

______________________

Skąd się znamy? (miedzy innymi)

AION -> Pawka, Izunia -> Royal Legion -> Lider Akademii

EverQuest 2 -> Pawka -> Royal Legion

Warhammer Online -> Izunia , Pawka, Gordonia -> Royal Legion -> Lider Akademii

Vanguard -> Pawka, Izunia, Gordonia -> Royal Legion -> true Lider

Warcraft -> Gordoniusz -> Imbalance -> Member

Na TS`ie -> Pawka

Link to comment
Share on other sites

Leader wydziału ma całkowitą władze nad wydziałem z wyjątkiem :[/i]

- wyrzucania ludzi z wydziału ze statusem RLM+ bez wcześniejszej konsultacji

Tak dla jasności mam tylko prośbę o sprecyzowanie: "RLM+" , co to znaczy? Nie ma takiego statusu.

PS1

Po za tym uważam, ze temat tak istotny dla gildii jak regulamin powinien być zamkniety, wszelkie wypociny w tym watku sa niepotrzebne i robią z tego głupią dyskusje zamiast regulaminu.

PS2

Podstawą zdrowej zabawy w przyszłych grach jest zdecydowane określenie przez Big Bossa czy tworzymy gildią family czy jak w ostatnich tytułach opartą na tzw. progresie (czyt. zanik więzi koleżeA„skich, całkowity tumiwisizm, kompletny brak szacunku dla osób mniej wprawnie stukających w klawisze). Bez takiej decyzji będzie w kółko powtórka z trzech ostatnich tytułów.

*** Progress, Progress Aoeber Alles ***

Lineage II - Sorcerer 61lvl - Durimal / Warsmith 55lvl - Dugbo

Age Of Conan - Barbarian 80lvl - Gonan

Warhammer - Sorcerer 40lvl/Renown 60 - Goan

EVE Online - Daan Sylveste

Aion Online - SpiritMaster 50lvl - Goan

Rift - Warrior 50lvl - Gorn

Link to comment
Share on other sites

Hi

Tak dla jasności mam tylko prośbę o sprecyzowanie: "RLM+" , co to znaczy? Nie ma takiego statusu.

PS1

Po za tym uważam, ze temat tak istotny dla gildii jak regulamin powinien być zamkniety, wszelkie wypociny w tym watku sa niepotrzebne i robią z tego głupią dyskusje zamiast regulaminu.

PS2

Podstawą zdrowej zabawy w przyszłych grach jest zdecydowane określenie przez Big Bossa czy tworzymy gildią family czy jak w ostatnich tytułach opartą na tzw. progresie (czyt. zanik więzi koleżeA„skich, całkowity tumiwisizm, kompletny brak szacunku dla osób mniej wprawnie stukających w klawisze). Bez takiej decyzji będzie w kółko powtórka z trzech ostatnich tytułów.

Pewno chodzi Tobie o RLT+ a nie RLM+, jesli TAK, to jest taki staus od dawna.

Co do :

PS1. Jestem jak najbardziej za tym, zeby dyskusje przeniesc do innego watka, a ten zostawic tylko do informacji, czyli zamkniety.

PS2. Przy decycji o tworzeniu nowego oddizlau dla nowej gry powinno sie okreslic czy ma byc to wydzial hardcore czy family, lub otworzyc od razu 2 oddzialy jak to mialo miejsc e w AIONie, moze nie jest to najlepsze rozwiazanie ale pozwoli hardcorowcom na ich progresy i nie ogladanie sie na casuali.

Pozdrowienia

Foot

* SC - Stopa; * SG - Stopa; * UO - Stopa; * EVE - Stopa; * WOW (BL) - Stopa; * FW - Stopa; * AOC - Foot; * WAR - Foot; * BoI - Foot; * RIFT - Foot; * TERA - Tasia; * GW2 - Stopa; * Neverwinter - Fooot; * AION - Foot, * WildStar - Foot, *ArcheAge - Stopa.

* ESO - Foot, *CABALII - Foot

Można mnie znaleść na TS : 91.228.198.232:9988 pass : foot

Link to comment
Share on other sites

@Goan

RLM+ czyli wszystkie rangi powyżej RLM -->Moderator, RLT, RLT+, Boss, Big Boss

Jugan202.png

Starcraft ][ - Jugan - Active

Rift - Jugan - Defiant Mage - Retired

WoW - Tarhall - Orc Warrior - Retired

Aion - Jugan - Asmodian Sorcerer - Retired

WAR - Jugan - Black Orc - Retired

Link to comment
Share on other sites

Jak znam Eagla to nie jest ostatnia forma regulaminu, dlatego pewnie nie zamknął topiku. Chce pewnie takich komentarzy. Niedomówienia mogą wyjść, a tak to temat trochę je wyjaśni. Pewnie jak będzie miał gotowca to wklei i zamknie.

waiting for the next one
WAR |
Aion | WoW | EVE | RIFT | AoC | SWTOR | TERA | TESO


KILL YOUR GOD KILL YOUR TV!

2ladjy0.png

Link to comment
Share on other sites

Alez dyskusja powinna zostac otwarta - po nikim tu nei jedziemy, bo takich watkow juz wystarczy a jedynie merytorycznie proponujemy jakies zmiany - newet osoba z zewnatrz moglaby tu cos wpisac np: "sluchajcie - poszedlbym do was ale nie podoba mi sie to i to".

2 oddziały - no jest nas zawsze tylu ze luda na takie oddzialy starczy... tylko ustalmy w takim razie na jakiej zasadzie jest sie tym PRO graczem - kazda osoba grajaca w MMO w glebi serca szuka progresu, wiec zamykanie jej w casual powoduje problemy (sam wiem o tym jak przerzucalem ludzi przez swoja Akademie do Casuali a potem do tej niby elitarnej grupy - i ta elitarna to sie tak elitarna zrobila ze nawet mi progresowcowi się do niej nei chcialo wejść :) )

Odejdzmy juz od tych progresow - wrocmy do family - progres w milym towarzystwie sam przyjdzie, bo kazdy bedzie chcial nei zawieść kolegow i zjawić sie na tym rajdzie. I niech na Oficerow nigdy wiecej nie pchaja sie osoby, ktore po miesiacu odejda - zacznijcie glosować w koA„cu pod siebie "by mi bylo dobrze" a nei jak wiekszosc i pod publikę.

OBECNIE!

Pablocki.png

______________________

Skąd się znamy? (miedzy innymi)

AION -> Pawka, Izunia -> Royal Legion -> Lider Akademii

EverQuest 2 -> Pawka -> Royal Legion

Warhammer Online -> Izunia , Pawka, Gordonia -> Royal Legion -> Lider Akademii

Vanguard -> Pawka, Izunia, Gordonia -> Royal Legion -> true Lider

Warcraft -> Gordoniusz -> Imbalance -> Member

Na TS`ie -> Pawka

Link to comment
Share on other sites

Pawka jak chcesz zrobic family przy takiej ilosci membersow, wywalic niektorych?

RL to juz zerg nie family.

Czesc z nas ma parcie na progress, reszta nie, czesc bawi koreanski styl, innych nie, spora grupa uznaje tylko pvp, czesci to obojetne a innych to denerwuje.

Czas okreslic czy bedziemy wielka grupa ludzi luzno zwiazanych ze soba na zasadzie "lubimy grac w online'owki" gdzie powstana mniejsze lub wieksze grupy na czas grania w jakis tytul (z tego co widac to max 3 miechy) i gdzie beda jednak konflikty takie jak teraz czy tez mniejsza gildia ale za to grajaca w ten sam tytul ewentualnie z jakims tam mniejszym uzupelnianiem skladu w przypadku gdy ktos wypadnie.

ale obstawiam, ze Eagle wybierze BIG BIG bo jak zachcialo mu sie polityki to musi miec duze grono wyborcow ;)

I hate World of Warcraft

I hate World of Warcraft

.

.

Did i mention i hate World of Warcraft??

Link to comment
Share on other sites

nowe godło ukazane na koncu nawet wpada w oko ;)

"jutro też jest dzisiaj....tyle że jutro"

------on duty------

ArcheAge - Villu , Sinsiew

------Retired------

SWOTR IMP: Villma, Argild REB: Vill`ota

Rift - Villemo, Villma, Villcos, Vill, Mul

EQ2 - Villma Vilemo Sinsiew Shira Paulinka Singrid Argild Villemek Villcor Villotu Villcos Villkolak Villsonia

FreeRealms - Villma Thunderstorm

POTBS - Villma Thunderstorm

WoT - Vill

FE - Villma Thunderstorm, Villsonia Thunderstorm, Villson Thunderstorm, Villcor Thunderstorm

AION - Villma, Villsonia, Villson

SWG - Villma Villme Villmo Villmy Vill'cor Vill'otu Villko Villhelm Vaska Paulinka

WAR - Villma Paulinka Tangel Martha Kundel Villcor Villhelmek

Van - Paulinka Villma

AoC - Villma Villmo Singrid

Lotr - Villma Villson

Lol - Villotu

WoT - Vill

AA - [RL]Vill [RL]Villson

---------------------

na TSie - Vill

Vill the Crazy One, exRaidleader of Royal Legion, exLider of Royal Legion Academy, exDKP officer. Son of Tatuncio, younger bro of Agania, older bro of Pawka 

Link to comment
Share on other sites

@Goan

RLM+ czyli wszystkie rangi powyżej RLM -->Moderator, RLT, RLT+, Boss, Big Boss

Może tak a może nie. :)

Wolę żeby mi to Big Boss wyjaśnił. :)

A co do dyskusji o regulaminie to zawsze informowano nas, że tu demokracji nie ma, więc po jaka cholerę teraz ma być. Po to, żeby parę osób napisało tak głupie posty jak napisało? I w dodatku nie na temat.

*** Progress, Progress Aoeber Alles ***

Lineage II - Sorcerer 61lvl - Durimal / Warsmith 55lvl - Dugbo

Age Of Conan - Barbarian 80lvl - Gonan

Warhammer - Sorcerer 40lvl/Renown 60 - Goan

EVE Online - Daan Sylveste

Aion Online - SpiritMaster 50lvl - Goan

Rift - Warrior 50lvl - Gorn

Link to comment
Share on other sites

...

PS2

Podstawą zdrowej zabawy w przyszłych grach jest zdecydowane określenie przez Big Bossa czy tworzymy gildią family czy jak w ostatnich tytułach opartą na tzw. progresie (czyt. zanik więzi koleżeA„skich, całkowity tumiwisizm, kompletny brak szacunku dla osób mniej wprawnie stukających w klawisze). Bez takiej decyzji będzie w kółko powtórka z trzech ostatnich tytułów.

Nie wiem jak się dobrze bawiłem w Aionie za czasów erny i do czasu mergów serwerów. Dla mnie jest to czas żywego dowodu na to, że zarówno casuale hardkory pro pve i pro pvp znaleóli swoje miejsce w gildzie i dobrze się bawili, jest to dowód na to, że jak się chce to można powołać ludzi na stanowiska rozdzielić obowiązki i działać !

Co do regulaminu.. regulamin jak tworzy BIG BOSS który od xx czasu nie uczestniczył w grach to moim zdaniem może jakiś ogólny zarys regulaminu zrobić, ale ogólne a nie którym ma się człowiek kierować przy każdej produkcji, bo jak dany wydział ma wyglądać powinni decydować ludzie tworzący dany wydział, którzy wiedzą na co dana gra ma być nastawiona etc etc. Jednocześnie dalej uważam, że ni jak ogólna struktura gildii nie powinna być zależna od gry i na odwrót.

Edited by Dreed

6089f4d53720310f.png 016f34e0b6f2f780.png

Najlepsze teksty BF3:

"Granat wam w dupę cwele" - TDM

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

uzyskania zgody

fajnie.. niedługo będziemy się pytać czy w ogóle w daną grę możemy grać .. a granie w daną grę nie pod szyldem RL będzie zbrodnią wojenną, która może skutkować nalotem na dom i innymi nieprzyjemnościami.. mafia się z tego zaczyna robić a nie normalne zbiorowisko ludzi grających ze sobą. Już ja widzę jak gro osób w Rifcie chcących opuścić wydział leci do Jacka z tobołami darów by prośba była przychylnie rozpatrzona.

Jestem też ciekaw jak sprawa się ma jeśli lider wydziału - który piastował w danym momencie stanowisko - nie miał żadnych "ale" do takiego obrotu sprawy jak opuszczenie wydziału a następnie dołączenie "gdzieś" do sankcji na ludzi, którzy się takiego czynu dopuścili - mowa tu o wszystkich opuszczających oddział z koA„ca kwietnia.

Edited by Dreed

6089f4d53720310f.png 016f34e0b6f2f780.png

Najlepsze teksty BF3:

"Granat wam w dupę cwele" - TDM

Link to comment
Share on other sites


×
×
  • Create New...